top of page

ออกแบบออฟฟิศ, ออกแบบสำนักงาน, office design, office interior design

ออกแบบออฟฟิศ, ออกแบบสำนักงาน, office interior design
แองเคอ 1
ออกแบบออฟฟิศ, ออกแบบสำนักงาน, office interior design


บริษัท อินดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
เราได้นำหลักการออกแบบออฟฟิศสีเขียวมาใช้ในการออกแบบให้กับลูกค้าเพื่อลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศ และหลักการออกแบบประหยัดพลังงาน และการรับรอง ISO 14001 : 2015, ISO 9001:2015


เราบริษัทที่ให้บริการด้านการออกแบบภายในออฟฟิศสำนักงานในรูปแบบครบวงจร งานออกแบบ งานก่อสร้าง ตกแต่งภายในสำนักงาน งานที่ปรึกษา งานบริหารงานก่อสร้าง งานตกแต่งภายในที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบริษัท
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้เพิ่มความหลากหลายของการบริการและงาน Design ให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในวงการ Design
ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัท In Design เชื่อว่าการรักษามาตรฐานคุณภาพที่ดี เป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่ทำให้ บริษัทประสบความสำเร็จ
 

ออกแบบออฟฟิศ, ออกแบบสำนักงาน, office interior design
ออกแบบออฟฟิศ, ออกแบบสำนักงาน, office interior design
ออกแบบออฟฟิศ, ออกแบบสำนักงาน, office interior design

วิสัยทัศน์ ด้านการออกแบบออฟฟิศ
ออฟฟิศ เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ที่ผู้คนใช้เวลาทำงานร่วมกันมากที่สุดและอยู่รวมกันเป็นสังคมใหญ่ ความสุขในการทำงานอย่างมีจินตนาการ และผลลัพธ์จากการทำงานคือสิ่งที่นักออกแบบทุกคนต้องเข้าใจถึงแก่นแท้ของ Space ที่นักออกแบบคิดเป็นอันดับแรก การออกแบบดีและถูกหลักมีชัยไปกว่าครึ่ง การตกแต่งและก่อสร้างที่มีมาตรฐานของเราจะทำให้ระบบการทำงานมีคุณภาพมากขึ้น การออกแบบออฟฟิศลูกค้าที่เป็นบริษัทมหาชน และอีกมากมายที่ผ่านมา ทำให้เราได้มีประสบการณ์ที่จะนำแนวคิด การและการสร้างแบรนด์ นำมาออกแบบให้กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นไป สิ่งหนึ่งที่เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งคือผลงานที่เราออกแบบและตกแต่งภายในสำนักงานให้ลูกค้าแล้วนั้น ลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และผลลัพธ์จากการทำงานเพิ่มมูลค่าสูงกว่าเดิมมากขึ้น เพราะฟังก์ชั่นทุกส่วนเราออกแบบมาเพื่อใช้งานจริง ไม่ใช่แค่สวยงามเพียงอย่างเดียว การเชื่อมโยงฟังก์ชั่นการทำงานใกล้ชิดกันอบอุ่นและมีแบบแผนคุ้มค่ากับการลงทุนที่จะใช้ผู้ออกแบบที่เป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ในการออกแบบออฟฟิศสำนักงาน และทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ท่านจะต้องเลือกเราในการออกแบบตกแต่งออฟฟิศของท่านครับดังคำกล่าวที่ว่า “ตอบโจทย์ความต้องการ มุ่งมั่นพัฒนา ล้ำหน้าเรื่องดีไซน์ ” พนักงานทุกคนและทุกระดับ จะมีส่วนร่วมปฏิบัติอย่างจริงจัง

นโยบายสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบออฟฟิศ
เรามีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้พลังงานให้น้อยลง หรือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า พนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมถึงผู้บริหารทุกระดับด้วย ทุกคนจะต้องมีแนวคิดในการผลิตผลงานหรือไอเดียในการออกแบบให้กับลูกค้าโดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ 

ออกแบบออฟฟิศ, ออกแบบสำนักงาน, office interior design
ออกแบบออฟฟิศ, ออกแบบสำนักงาน, office interior design


เรายังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จาก Bureau Veritas (BVQI) และ บริษัทยังได้นำหลักการของ Green Office : ออกแบบสำนักงาน สีเขียวมาใช้ในการออกแบบให้กับลูกค้าเพื่อลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศ และหลักการออกแบบระหยัดพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของบริษัท
 

iso 9001 ออกแบบออฟฟิศ, ออกแบบสำนักงาน, office interior design
iso 14001 ออกแบบออฟฟิศ, ออกแบบสำนักงาน, office interior design
office architecture project
design knowledge
about.

about us

we are office interior design

InDesign And Consultant Company Limited was formed with the intention of bringing high quality Interior Design Turnkey Project to the office space

Experience Office Interior Design Office Building All Project Design And Turnkey Project

In Design and Consultant Company Limited was established since 2004. The company was formed with the intention of bringing high quality Interior Design & Turnkey Project to the residential and commercial marketplaces.

 

We provide turnkey project for designing and interior decoration including of structure design. We constantly produce superior service and innovative design to meet the customer requirements.

 

Our designers will work in close with customers to look at the existing environment, diagnose the taste and pinpoint favorite style of the customers.

 

We will learn about the customer and analyze the requirements and also give consultancy to make sure that design and quality control match to customer’s budget and satisfaction.

 

Our team provide on site supervision. As soon as the equipment is delivered to the site, we will supervise the standard of all material and the installation in accordance with the drawings approved by the customers.

Company Overview Company name : In Design and Consultant Co.,Ltd Location : No. 11/1 Soi Akechai 76/1 , Kwang Bangbon, Khet Bangbon, Bangkok 10150 Contact No : 02-894-5227-8 Facsimile No: 02-894-5229 Established On : Year 2004 Registered Capital : 10 Million Baht

Corporate Governance Policy In design's corporate governance is considered an integral part of its business policy. The Governance and Nomination Committee is entrusted with overseeing In design's corporate governance matters, encompassing the establishment of policy and guidelines as well as monitoring the performances of the Board of Directors and the Management to ensure their compliance with In design's corporate governance policy.

บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน ออกแบบตกแต่งภายในออฟฟิศ มุ่งมั่นพัฒนาและปรับเปลี่ยนการออกแบบ ให้ทันสมัยตามอัตลักษณ์ของแต่ละองค์กรและยังคำนึงถึงวัสดุอุปกรณ์การตกแต่งก่อสร้าง แบบดีไซน์ที่เป็นไปตามนโยบายสิ่งแวดล้อมด้วย

Green Office

Our company has adopted green design principles used in the design office to the customer to reduce emissions Carbon on site. Into the atmosphere And energy efficiency design principles and certified ISO 14001 : 2015, ISO 9001:2015

เราได้นำหลักการออกแบบสำนักงานสีเขียวมาใช้ในการออกแบบให้กับลูกค้าเพื่อลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศ และหลักการออกแบบประหยัดพลังงาน และการรับรอง ISO 14001 : 2015, ISO 9001:2015

ออกแบบออฟฟิศ, ออกแบบสำนักงาน, office interior design
contact.

contact.


บริษัท อินดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
11/1 ซ.เอกชัย 76/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 thailand

indesign and consultant co.,ltd.
11/1, soi ekachai 76/1, bangbon, bangbon, bangkok 101510 thailand

Web site : www.indesignoffice.com
E-Mail : contact@indesign-th.com
Line ID : indesignfur

Facebook : https://www.facebook.com/indesignthai
Google site : indesign business
 

Phone Numbers

Tel.028945227-8
Fax.028945229
Mobile.081-2541510

  • Facebook
  • Line

Thanks for submitting!

bottom of page